Formació

FECDAS / FEDAS / CMAS

PER A TOTS I TOTES

Comença la teva aventura subaquàtica des dels 8 anys amb un Bateig

I SI VOLS MÉS BUSSEIG I TENS 14 ANYS O MÉS

Mira el pla de formació que t'ofereix la Federació

Clica aquí per obtenir informació detallada de cadascun dels cursos de la FEDAS

Segons la Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques (FECDAS) al busseig esportiu:

La progressió en el món del busseig esportiu està estructurada en nivells de titulació, als quals s'arriben, successivament, amb la realització dels cursos de Bussejador d'1, de 2 i de 3 Estrelles.

La descoberta del món submarí la permet el Bateig subaquàtic, al qual es pot accedir a partir dels 8 anys d'edat. Aquesta activitat està regulada pel Decret 175/2007, de 31 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions perquè les persones menors d’edat practiquin activitats subaquàtiques d’esbarjo amb escafandre autònom.

La formació en l'àmbit de la docència del busseig esportiu comença a partir de la titulació de Bussejador 3 Estrelles, que obre la porta als cursos de Tècnic d’Esport en Busseig amb Escafandre Autònom, a les titulacions federatives de Guia de Grup i d’Instructor d'1, de 2 i de 3 Estrelles i a les d’Instructor de les diferents especialitats.

Enllaços d'interès

  • Federació Catalana d'Activitats Subaquàtiques
http://www.fecdas.cat/index.php
  • Federación Española de Actividades Subacuáticas
http://fedas.es/
  • World Confederation of Underwater Activities
http://www.cmas.org/images/redesign/cmas-logo.png

Els preus dels cursos poden estar subjectes a variació si hi ha algun error tipogràfic.